last posts

Russian-language journals

 


 • Russian Science Citation Index

A

 • Archaeology, Ethnology & Anthropology of Eurasia

B

 • Bekhterev Review of Psychiatry and Medical Psychology
 • Biokhimiya

C

 • Combustion, Explosion, and Shock Waves

D

 • Domestic Archives

E

 • Etnograficheskoe Obozrenie

H

 • Herald of the Russian Academy of Sciences

I

 • International Trends
 • Istoricheskie Zapiski
 • Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii. Radioelektronika

J

 • Journal of Experimental and Theoretical Physics
 • Journal of Language Relationship

K

 • Konsultativnaya Psikhologiya i Psikhoterapiya

M

 • Marketing MBA
 • Matematicheskii Sbornik
 • Mathematical Notes
 • Molecular Biology (journal)
 • Music Academy (journal)

N

 • Nezavisimiy Psikhiatricheskiy Zhurnal

P

 • Physics-Uspekhi
 • Problems of Onomastics
 • Proceedings of the USSR Academy of Sciences
 • Proletarian Revolution (journal)
 • PsyAnima

R

 • Rossiyskaya arkheologiya
 • Rossiyskiy Psikhiatricheskiy Zhurnal
 • Russian Journal of Physical Chemistry A
 • Russian Journal of Physical Chemistry B
 • Russian Mathematical Surveys

S

 • Sbornik KGB SSSR
 • Skandinavskii sbornik

T

 • Transactions of the Krylov State Research Center

V

 • Voprosy Istorii
 • Voprosy Psikhologii

W

 • World Economy and International Relations

Z

 • Zoologicheskii Zhurnal
CommentsFont Size
+
16
-
lines height
+
2
-